MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Riksarkivaren inviterer i brev av 8. oktober til prosjektdeltakelse i forbindelse med revisjonen av regelverket for bevaring og kassasjon i offentlig sektor. Prosjektorganisasjonen vil bestå av to arbeidsgrupper (en for statlig sektor og en for kommuner og fylkeskommuner) og en eller flere referansegrupper. Første prosjektmøte vil være i november 2010 og Riksarkivaren tar sikte på en ferdigstilling av prosjektet i løpet av 2011.

Forslag, innspill og spørsmål kan sendes til Lars-Jørgen Sandberg ved Riksarkivet pr. e-post på lars.sandberg@arkivverket.no eller pr. tlf. på 22 02 28 22 innen 1. november 2010.

For å lese hele brevet fra Riksarkivaren, trykk her.