MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Arbeidet med å revidere K-kodene er nå i gang. Kommuneforlaget vil sende ut informasjon direkte til abonnentene av arkivnøkkelen, i tillegg har enkelte utvalgte kommuner fått tilsendt et spørreskjema.

Forslag til forbedringer kan imidlertid også sendes inn pr. e-post til k-koder@kommuneforlaget.no eller epost@ikarogaland.no innen 15. oktober.