MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Arkivverket har lagt ut på hjemmesidene et register over bevarings- og kassasjonsvedtak som er fattet. Registeret inneholder hovedsakelig vedtak om bevaring og kassasjon av statlig arkivmateriale, men også enkelte vedtak som gjelder kommunale arkiv.

Registeret inneholder både gjeldende vedtak, og vedtak som er helt eller delvis erstattet av andre.

Dersom du ønsker å se et vedtak, sender du en e-post til riksarkivet@arkivverket.no . Se forøvrig arkivverkets hjemmesider for mer informasjon.