MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Dag 1:

Bevarings- og kassasjonsplan – En statusoppdatering v/Lene Solhom Tamburstuen, IKA Rogaland

Sosiale medier og arkivering v/Beate Aasen Bøe, IKA Rogaland

Kommunereform, arkiv og IKA v/Tor Ingve Johannessen og Lene Solhom Tamburstuen, IKA Rogaland

Erfaringer med kommunesammenslåing v/Jan Husebø, Vindafjord kommune

Nye utfordringer med kommunesammenslåing v/Jan Husebø, Vindafjord kommune

Dag 2:

Statsarkivets tilsyn med kommunene – funn og erfaringer v/Ine Fintland og Synnøve Østebøe, Statsarkivet i Stavanger

Sikker digital kommunikasjon – Fra ord til handling v/Odd Gunnar Ludvigsen, Fylkesarkivet i Oppland

SAMDOK og digitalt skapt materiale i kommunal sektor 1985-2010 v/Sigve Espeland, IKA Rogaland