MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Arkiv i interkommunale samarbeid v/Lene S. Tamburstuen, IKA Rogaland

Tilsyn med arkiv i kommunal sektor v/Ine Fintland og Synnøve Østebø, Statsarkivet i Stavanger

Utviklingstendenser rundt NOARK 5 v/Sigve Espeland, IKA Rogaland

Nye bevaringsregler for kommunal sektor v/Tor Ingve Johannessen, IKA Rogaland

Striden om kommunesammenslåing i Hå v/Øystein Jonassen, IKA Rogaland

Arkiv, offentlighet og personvern; er dette forenlig? Del 1, 2 og  3 v/Ove Skåra, Datatilsynet