MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Arkheion er medlemsblad for de kommunale arkivinstitusjonene i Norge (deriblant IKA Rogaland) og tar sikte på å være fagtidsskrift for den kommunale arkivsektoren. Siste nummer inneholder blant annet artikler om forskjellige nye arkivbygg rundt omkring i landet. Det kan lastes ned her i sin helhet.