MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Arkheion er medlemsblad for de kommunale arkivinstitusjonene i Norge (deriblant IKA Rogaland) og tar sikte på å være fagtidsskrift for den kommunale arkivsektoren. Siste nummer kan lastes ned her.

Siste nummer inneholder blant annet en artikkel om erfaringer ved bevaring av minnemateriale etter 22.07.11 og en om den bygningsfaglig tilstandsrapport for arkivlokaler som inneholder eldre og avsluttede arkiv.

www.arkheion.no finner du flere opplysninger om bladet, enkelte artikler og tidligere utgitte utgaver av bladet i pdf-format.