MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Nye bevarings- og kassasjonsbestemmelser for arkiv skapt av kommuner og fylkeskommuner trer i kraft 1. februar 2014. Til forskjell fra tidligere regelverk angir disse minimumskrav til bevaring av arkiv. For annet materiale må kommunene og fylkene selv utarbeide kassasjonsfrister eller eventuelt bestemme seg for merbevaring. Det er også verdt å mekre seg at virkeområdet er utvidet til andre organer som skaper kommunale arkiver, i tillegg til kommuner og fylkeskommuner.

NB: De nye bestemmelsene blir gjort gjeldende for alt materiale skapt etter 1950. De vil med andre ord få tilbakevirkende kraft.