MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

En ny utgave av K-kodene er nå tilgjengelig hos Kommuneforlaget.

I denne nye utgaven er tariffavtaler, lover og forskrifter oppdatert. Det er også tatt hensyn til kjente lovendringer som gjelder fra 01.01.2012.K-kodene har vært gjennom en grundig revidering og foreligger nå i ny utgave.  Endringene er gjort etter innspill fra kommuner, fylkeskommuner, interkommunale arkiv og på bakgrunn av nye lovpålagte oppgaver.