MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Siste versjon av Norak 5 er nå tilgjengelig på Arkivverkets internettsider.

Følgende er endret fra versjon 2.1 til versjon 3.0:

  • Nytt kapittel 14 om tjenestegrensesnitt
  • Kapittel 5.12 om avlevering er betydelig omarbeidet.
  • Det er foretatt en rekke endringer i metadata og i XML-skjemaene
  • Alle klassediagrammene (”datamodellene”) er tegnet på nytt.