MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Under kan dere se og laste ned lysarkene fra årets kontaktkonferanse på Bryne den 18. november (ved å trykke på lenkene).

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor v/Jon Anders Storstein og Dag Henning Larsen (Riksrevisjonen)

Arkiv sett fra kontrollutvalgssekretariatets perspektiv v/Wencke Sissel Olsen (Rogaland kontrollutvalgssekretariat)

Elektronisk arkiv hos IKA – status v/Sigve Espeland (IKA)

Avlevering av papirarkiv til IKA v/Tor Ingve Johannessen (IKA)