MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

IKAs kursplan for 2016 finner du her. Vi vil også sende ut invitasjon til eierne om hvert enkelt kurs, der vil det blant annet stå hvordan man melder seg på. Dette vil også bli lagt ut på denne siden. Vær oppmerksom på at det kan komme endringer i løpet av året, vi vil i så tilfelle informere om dette her.