MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Den 15. mai arrangerer IKA kurs i bevaring av elektronisk arkiv i våre lokaler i Bergelandsgata 30 i Stavanger.

Kurset tar sikte på å lære arkiv til IKT-folk og IKT til arkivfolk. Trykk her for å laste ned invitasjon med detaljerte opplysninger og program.

Påmelding pr. e-post til epost@ikarogaland.no eller pr. tlf. på 51 50 12 83 innen 7. mai.