MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Den 15. mai arrangerte IKA kurs i bevaring av elektronisk arkiv i våre lokaler i Bergelandsgata 30 i Stavanger. Det var fullt hus i konferanserommet i Arkivenes Hus med 28 kursdeltakere fra kommuner i Rogaland. Presentasjonene som ble brukt på kurset finner du her som PDF-filer:

1. Program, brgreper, definisjoner.
2. Arkivloven og arkivforskriftens eArkiv/IKT-sider.
3. Regelverk for godkjenning av eArkiv i kommunal sektor.
4. Avleveringsmetode – NOARK.
5. Avleveringsmetode – «generell metode»/tabelluttrekk.
6. Oppbevaring og godkjenning ved IKA i dag.
7. KDRS (lysark: 1-1415-2829-43 og 44-56)
8. Case – bevaring/avlevering (SIP og AIP)
9. Case – innsyn og innsynsløsninger