MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Torsdag 23. oktober arrangerer IKA arkivkurs for ansatte i IKS’er og andre interkommunale samarbeidsordninger.

Kurset blir avholdt i Arkivenes hus i Bergelandsgata 30, Stavanger.

Trykk her for å laste ned invitasjon med detaljerte opplysninger og program.

Påmelding pr. e-post til epost@ikarogaland.no eller pr. tlf. på 51 50 12 83 innen 17. oktober.