MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Kassasjonsreglene under er utarbeidet av Interkommunalt Arkiv i Rogaland på vegne av sine eierkommuner. Endelig godkjenning fra Skattedirektoratet forelå 28.06.95. Godkjenning fra Riksarkivaren forelå 28.06.95.

BILAG TIL SKATTEREGNSKAPET

Innhold:
Ordn.måte: Kassasjon:
Bilag, ikke mikrofilmet Kronologisk 10 år
Halvårsoppgjør m. status, revisjonsrapporter Kronologisk Nei (Bevar)
Innlesningslister, daglige og ukentlige Kronologisk Etter behov
Kasse kontantbetaling for skatt Kronologisk 10 år
Kontoutskrift, postgiro Kronologisk 3 år
Månedsoppgjør, lister Kronologisk 5 år
Posteringslister Kronologisk 10 år
Påleggstrekk, betalte, utstedte, oppgjørslister Alfa./org.nr. 10 år
Restanselister for egne arb.g. og arb.g. avg./skattetrekk Numerisk 10 år
Restanselister, etterskuddspliktige L.nr./kronologisk 10 år
Restanselister, forskuddspliktige L.nr./kronologisk 10 år
Skatteinnfordring, påleggstrekk etc. Alfa./org.nr. 10 år
Skattemantall, ny oppdatert liste hvert år Alfabetisk Etter behov
Skattetrekk overført til/fra andre kommuner RF 1057 Løpenr. 10 år
Tilgang/avgangslister for tekstkort online Kronologisk Etter behov
Transaksjonsliste, restskatt/reskontro Løpenr. 10 år

SKATTEUTVALGET

Innhold: Ordn.måte: Kassasjon:
Møtebok Kronologisk Nei (Bevar)
Skatteytermapper L.nr./org.nr Etter behov
Søknad om ettergivelse av skatt Alfabetisk 10 år
Uerholdlige krav/alle skattearter Kronologisk 10 år

ARBEIDSGIVERKONTROLL

Innhold: Ordn.måte: Kassasjon:
Arbeidsgiver kontroll m. rapporter og følgebrev Kronologisk Etter behov
Arbeidsgiveravgift – fastsettelse Alfabetisk 10 år
Bedriftsregister, inkl. ettersynsrapporter Numerisk 10 år
Beregningsgrunnlag, arbeidsgiveravgift Organisasjonsnr. 10 år
Krav om verdsettelse av bolig i arbeidsforhold Alfa./org.nr. 10 år
Liste over registrerte LTO for arbeidsgivere i kommunen Organisasjonsnr. 3 år
LTO Organisasjonsnr. 3 år
LTO – følgeskriv, årsoppgaver Organisasjonsnr. 10 år
Melding fra arbeidsgiver register/skjema fra trygdekontoret Alfabetisk 3 år
Skatteattester Løpenr. Etter behov
Skattetrekksmidler, bekreftelse fra arbeidsgiver av bankkonti Organisasjonsnr. Etter behov
Terminoppgaver/FLT-oppgaver Alfa./org.nr. 10 år
Vedtak om unntak fra folketrygden, utlendinger Alfa./org.nr. 10 år

INNFORDRING

Innhold:
Ordn.måte: Kassasjon:
Bistandsbegjøring, utlendinger L.nr./num. 5 år etter innb.
Firmaskatt, resterende skatt, forhåndsskatt Organisasjonsnr. 10 år
Forsinkelsesrente – ettergivelse, søknader Møtedato 10 år
Forsinkelsesrenter, arbeidsgiveravgift, skattetrekk Numerisk 5 år etter innb.
Forsinkelsesrenter, restskatt/rest forsk.skatt/rtesterende skatt Num./skatteår 10 år
Forskuddsskatt, transaksjon-, saldo-, rest.-liste Løpenr. 10 år
Motregning i produksjonstillegg i landbruket Kron./num. 10 år
Motregning, leverandører Kron./alfa. 10 år
Motregning, omsettningsoppgaver m. avgift til gode Kron./alfa. 10 år
Påleggstrekk, utstedelse, oppgjørslister Alfa./org.nr. 10 år
Skatteinnfordring, påleggstrekk etc. Alfa./org.nr. 10 år
Transaksjonsliste, arbeidsgiveravgift og skattetrekk Kronologisk 10 år
Transaksjonsliste, etterskuddspliktige Løpenr. 10 år
Transaksjonsliste, forskuddspliktige Løpenr. 10 år
Transaksjonsliste, restskatt/reskontro Løpenr. 10 år
Tvangssalg Alfabetisk 10 år
Utleggsbegjæring Kron./l.nr. 5 år etter innb.
Utleggsforetning, tinglysing Kron./l.nr. 10 år

SKATTEAVREGNING

Innhold: Ordn.måte: Kassasjon:
Avregninger forskuddspliktige:

  • FSA – avregning
  • FSA – avregning av ligning
  • Hoved – avregning
  • Hoved – endring av ligning
Kronologisk 10 år
Avstemminger, etterskuddspliktige:

  • Hoved – avstemming
  • Hoved – endringer av ligning
Numerisk 10 år
Skattelister, etterskuddspliktige:

  • endringer av ligning
Kronologisk 10 år
Skattelister, forskuddspliktige:

  • endringer av ligning
Kronologisk 10 år

BILAG TIL SKATTEAVREGNINGEN

Innhold: Ordn.måte: Kassasjon:
Engangskrediteringslister, betalt skatt/arb.g. L.nr./org.nr. 10 år
Motregning fra andre kommuner Løpenr. 10 år
Motregning til andre kommuner Løpenr. 10 år
Postgiro, tilgodebeløpsliste Løpenr. 10 år
Utestående/å betale-liste Løpenr. 10 år

Tilbake til “Faglige dokumenter”