MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Skal SMS journalføres? Medieoppslag den siste tiden aktualiserer spørsmålet, og regelverket er som følger:

Alle inn- og utgående saksdokument skal journalføres dersom de er gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon (jf. arkivforskriften § 2-6).

Saksdokument defineres som dokument som er kommet inn til eller blitt lagt frem for et organ, eller som organet selv har opprettet, og som gjelder ansvarsområdet eller virksomheten til organet (jf. offentleglova § 4).

Dokument blir i arkivlova og offentleglova definert som en logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium for senere lesing, lytting, framvisning, overføring eller lignende.

Konklusjon: Alle SMS-er er dokumenter og de skal journalføres dersom de er saksdokumenter for organet, har vært gjenstand for saksbehandling og har verdi som dokumentasjon.

Les mer hos Arkivverket og Norsk Arkivråd.