MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

1. januar 1976 gikk 13 kommuner i Rogaland sammen og opprettet landets første interkommunale arkiv. Opprettelsen skjedde etter et inititativ fra dåværende statsarkivar i Stavanger Hans Eyvind Næss. Næss fungerte som administrator den første tiden og Dag Mangset (som i dag er Statsarkivar i Oslo) ble ansatt som første arkivar den 1. februar i 1976.

I dag har IKA Rogaland 24 eierkommuner og er en av 10 interkommunale arkivinstitusjoner i Norge.