MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Kulturdepartementet har bestemt å sette i gang et arbeid med en Stortingsmelding om arkivfeltet. Departetmentet har i et brev sendt 8.februar bedt Riksarkivaren og Norsk kulturråd i samarbeid om å utforme en helhetlig beskrivelse av arkivsektoren.

Det vil bli gjennomført en innspillskonferanse i løpet av andre kvartal 2011. Sentrale aktører på arkivfeltet vil bli invitert til konferansen og gitt mulighet til å komme med innspill til aktuelle problemstillinger og mulige løsninger .

Hele brevet kan leses her