MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Riksarkivaren sendte den 27. juni ut forslag til reviderte bevarings- og kassasjonsbestemmelser for kommunene og fylkeskommunene.

Høringsnotat, regelverksutkastet og kartleggingsrapportene er publisert på Arkivverkets hjemmesider.

Høringsuttalelser kan sendes til Riksarkivarens postmottak innen 1. oktober.