MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Nettstedet arkivplan.no går nå inn i en tid med jevnlige oppgraderinger og forbedringer. Disse oppgraderingene skal inngå i et treårig løp der det vil komme flere slipp av oppdateringer. Alle endringene vil bli oppdatert i brukerdokumentasjonen. Første slipp av nye oppdateringer trer i kraft i dag, 5.oktober.

De viktigste endringene i denne omgang er:

  • Enklere ajourhold av arkivplanen på grunn av en statusvisning (rødt, gult og grønt lys) for oppdateringer
  • Enklere navigering på grunn av en utvidet venstremeny og markering for hvor man befinner seg i planen
  • Automatisk logging av endringer
  • E-postvarslinger som kan sendes i organisasjonen f.eks. ved revisjoner av rutiner
  • Forbedret søkemulighet
  • Handlekurv, der man enklere kan kopiere fra andres arkivplan

Les mer om endringene i informasjonsskrivet fra utviklingsgruppen i Arkivplan.no.