MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Det har i de siste dager blitt skrevet en del om elevmapper i media (bl.a. på nettsidene til VG, BT, Dagsavisen og i papiravisen til Stavanger Aftenblad) og i den forbindelse er det viktig for IKA å rydde opp i et par misforståelser.

For det første har vi i Rogaland over lengre tid bevart elevmapper. Dette fordi disse inneholder viktig rettighetsdokumentasjon som kan ha stor verdi i lang tid fremover. For det andre vil vi presisere at elevmapper fra kommunene i Rogaland (med unntak av Stavanger og Haugesund) skal til IKA når de er uaktuelle og ikke til Riksarkivet i Oslo.

Vi føler også behov for å understreke at elevmapper og annen personsensitivt materiale hos IKA, selvsagt blir behandlet konfidensielt og etter bestemmelsene i forvaltningsloven, offentligloven, personopplysningsloven og arkivloven. Dette for å imøtekomme Datatilsynets generelle skepsis til langtidsbevaring av elevmapper.

Ta kontakt med oss på epost@ikarogaland.no eller på tlf. nr. 51 50 12 83 dersom du har spørsmål.

NB! Arkivverket har også kommet med en oppklaring. Du kan lese den på deres hjemmeside.