MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Riksarkivaren har pålagt landets kommuner å sende inn en bygningsfaglig tilstandsrapport for de arkivlokaler som inneholder kommunens eldre og avsluttede arkiv, dvs bortsettings- og fjernarkiv, så snart som mulig og seinest 31.12.2011.

Rapporten skal, for Rogalands kommuner, sendes Statsarkivet i Stavanger. Arkivverket har også utarbeidet en Sjekkliste for utarbeidelse av bygningsfaglig rapport med forslag til hvordan rapporten kan skrives.

Les mer på Arkivverkets hjemmesider