MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Statsarkivet i Stavanger sendte den 15. november ut en påminnelse til alle kommunene i Rogaland om innsending av en bygningsfaglig tilstandsrapport på de arkivlokaler som inneholder eldre og avslutta arkivmateriale. Frist for innsending er 31. desember 2011. Brevet kan lastes ned her.

Følgende er nytt: Kommuner som har deponert alt eldre og avslutta arkivmateriale hos IKA Rogaland, trenger ikke å sende inn en tilstandsrapport. Disse må imidlertid sende inn en melding til Statsarkivet om dette.

Mer informasjon om den bygningsfaglige tilstandsrapporten finnes på hjemmesiden til Arkivverket.