MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Ved IKA har vi etablert en rutine hvor vi med ca. 2-3 års mellomrom kjører komplette XML- og PDF-eksporter av alle arkivplaner til våre eiere fra Arkivplan.no. Dette har vi nå gjort for andre gang og samtlige XML- og PDF-eksporter er lagt over på masselagringsenheter i eArkivdepotet her ved IKA.