MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Torsdag 1. oktober arrangerer vi arkivkurs for ansatte i barnevern og PPT. Her vil vi gå gjennom blant annet aktuelt lovverk, rutiner, bevaring, rydding og innsyn. Påmeldingsfrist er 1. september. Se invitasjon for utfyllende informasjon.