MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

KS har nå kommet med en anbefaling for arkivering i nettskyen. Man må gjøre grundige riskovurderinger i forkant, blant annet i forhold til personopplysningslov, og inngå databehandleravtale med leverandør. Datatilsynet har laget en veileder som vurderer nettskyen i lys av kravene i personopplysningsloven og helseregisterloven.

IKA minner i denne sammenheng om at dokumentbegrepet i arkivlova er medienøytralt, og vi viser spesielt til arkivlovas §9 b: “arkivmateriale kan ikkje førast ut or landet”. Vi anbefaler kommunene å være forsiktige med bruk av nettskylagring.