MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

IKA har nylig hatt kurs i arkiv for helse-, pleie- og omsorgssektoren, med blant annet fokus på forskjeller mellom arkivering i sakarkiv og i pasientjournal. Nå har også KS kommet med en veiledning om hvilke dokumenttyper som skal arkiveres hvor. Denne informasjonen gir en kort og god oppsummering av forskjellen mellom sakarkiv og pasientjournal.  Les mer på KS sine hjemmesider.