MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

KS har utarbeidet en rapport og veileder om håndtering av dokumentasjon i pleie- og omsorgstjenesten. Veilederen sier blant annen noe om hva som er saksbehandling og som skal dokumenteres i sak- arkivsystemet til kommunen, og hva som er dokumentasjon av helsehjelp og skal arkiveres i fagsystemet. Les mer her.