MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Arkivakademiet har som formål å drive arkivutdanning på høyt nivå til beste for arkivfunksjonene i så vel offentlige som private virksomheter. Arkivakademiets studieprogram er godkjent som høgskolestudium.

Studieprogrammet er delt i to enheter:

  1. Grunnenhet – gir 30 studiepoeng
  2. Spesialenhet – gir 15 studiepoeng

Mer informasjon finnes på: http://www.arkivakademiet.no/

Søknadsfrist for studieåret 2012/2013: 15. april 2012