MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Stikkordlista er et hjelpemiddel som skal bidra til en raskere framfinning av §§ i forskrift om offentlig arkiv.

Emne/Tema – stikkord §§
Ansvar 1-1
Arkivbegrensning 3-19, 3-14
Arkivdepot 5-1, 3-14, 3-17
Arkivlegging 3-8, 2-13
Arkivlokale; allmene krav 4-1
Arkivlokale; drift 4-5
Arkivlokale; plassering 4-3
Arkivlokale; utforming, dimensjonering og innredning 4-4
Arkivlokale; vern mot brann og skadelig varme 4-7
Arkivlokale; vern mot påvirkning fra klima og miljø 4-8
Arkivlokale; vern mot skadeverk, innbrudd og ulovlig tilgjengelighet 4-9
Arkivlokale; vern mot varme og fuktighet 4-6
Arkivlokaler i eksisterende bygg 4-10, 4-11, 4-12
Arkivlokaler i eksisterende bygg; planlegging 4-11
Arkivnøkkel 2-3
Arkivordning 2-4
Arkivplan 2-2, 2-6, 2-14, 3-12
Avlevering til kommunalt depot 5-11, 5-12
Avlevering; avsluttede arkiv 5-3
Avlevering; krav til materialet som skal avleveres 5-4, 5-5, 5-6
Avlevering; tidspunkt 5-2
Avleveringsplikt 5-1
Avskriving 3-8
Avsluttet elektronisk journal og arkiv (sak/arkiv) 3-16
Bevaringspåbud 3-20
Bortsetting av arkivmateriale 3-14,
Dagligarkiv (innhold i aktivt arkiv) 2-4
Dokument på ulike medium; behandling 3-3, 3-2, 2-13
Dokument som tilhører samme sak; behandling 3-6, 2-5
Elektronisk arkivmateriale 2-14
Elektronisk post 3-2
Elektroniske saksdokument 2-13
Fordeling 3-5
Framfinning i elektronisk journal og arkiv fra avsluttet periode 3-16
Innbinding (møtebøker, protokoller, kopibøker, papirbaserte journaler) 3-14
Intern informasjon 3-10
Journal på papir 2-8, 2-7
Journaler 3-14, 3-20, 2-8
Journalføring og annen registrering 2-6
Journalføring; elektronisk 2-9
Journalperioder/periodisering 3-12, 3-14, 3-15, 3-17
Kassasjon 3-18, 3-14, 3-21
Klargjøring av elektronisk journal og arkiv for deponering i arkivdepot 3-17 og kap. V
Kopibok 3-9, 3-14, 3-20, 2-13
Kvalitetssikring av elektroniske journal- og arkivsystem (back-up sak/arkiv) 2-10
Lagringsmedium 2-11, 2-12, 2-13, 2-14, 2-15
Listeføring 3-14, 3-22, 5-4, 5-8, 5-12
Mikrofilm 2-15
Mottak og åpning av vanlig post 3-1
Møtebøker 3-14, 3-20
Oppfølging av saksbehandling 3-7
Opplysninger i journal- og arkivsystem (sak/arkiv) 2-7, 2-6
Oppstilling av arkiv etter emne 2-5
Oppstilling av arkiv etter objekt 2-5
Oppstilling av arkivet 2-5, 3-8
Organ 1-1
Organinterne dokument 2-6, 1-1
Organisering av arkivarbeid 2-1
Overføringsliste 3-14, 3-22, 3-23 5-4, 5-8, 5-12
Overført arkiv; behandling 3-23
Overlappingsperiode 3-13
Papirkvalitet 2-12
Periodisering i elektronisk journal og arkiv (sak/arkiv) 3-15
Plassering av ulike arkivtyper 4-2
Proveniens 3-23, 5-4
Registrering og fordeling 3-5
Skarpt periodeskille 3-13
Spesiell oppbevaring (utskilling av slike arkiver) 2-5
Stempling av saksdokument 3-4
Straff (personlig) 3-21 (+loven)
Telefaks 3-2, 3-3
Telefaks og elektronisk post; behandling 3-2, 2-6, 3-1, 3-8
Utlån; eksterne 3-11
Utlån; interne 3-10
Veiledningsplikt 1-1
Åpning av vanlig post 3-1

Tilbake til “Faglige dokumenter”