MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

«Hva skjer med opplysninger om deg og dine rettigheter hvis kommunen din blir slått sammen med en annen? I verste fall kan dokumentasjon av rettighetene dine gå tapt. Det er kommunestyret i din kommune som har det øverste ansvaret for at arkivene blir tatt vare på ved en sammenslåing.» Dette skriver Kari Frodesen ved Riksarkivet på SAMDOK-bloggen og viser samtidig til bloggen Dokumentene forteller som er et annet nettsted som Arkivverket driver. Her ligger det mange presise og gode råd som alle som bruker og arbeider med kommunale arkiv i Rogaland bør merke seg og følge i tiden som kommer, etter som kommuner begynner «nabopraten» som kommunal- og moderniseringsminster Jan Tore Sanner snakker om.

«Hva skjer med opplysninger om deg og dine rettigheter hvis kommunen din blir slått sammen med en annen? I verste fall kan dokumentasjon av rettighetene dine gå tapt. Det er kommunestyret i din kommune som har det øverste ansvaret for at arkivene blir tatt vare på ved en sammenslåing.» Dette skriver Kari Frodesen ved Riksarkivet på SAMDOK-bloggen og viser samtidig til bloggen Dokumentene forteller som er et annet nettsted som Arkivverket driver. Her ligger det mange presise og gode råd som alle som bruker og arbeider med kommunale arkiv i Rogaland bør merke seg og følge i tiden som kommer etter som kommuner begynner «nabopraten» som kommunal- og moderniseringsminster Jan Tore Sanner snakker om.