MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år. Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Arkheion er medlemsblad for de kommunale arkivinstitusjonene i Norge og tar sikte på å være fagtidsskrift  for den kommunale arkivsektoren. Tema for siste nummer er digitalt skapt, formidlet og bevart. Siste og tidligere utgaver av bladet kan lastes ned på Arkheions hjemmeside.