MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år. Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Arkheion er medlemsblad for de kommunale arkivinstitusjonene i Norge (deriblant IKA Rogaland) og tar sikte på å være fagtidsskrift for den kommunale arkivsektoren. Tema for siste nummer er kommende og pågående reformene i det kommunale landskapet. Siste og tidligere utgaver av bladet kan lastes ned på Arkheions hjemmeside.