MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år. Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

IKA søker to prosjektmedarbeidere i to 100% stillinger i et nyopprettet prosjekt for å ordne og tilgjengeliggjøre Rogaland fylkeskommunes eldre arkiv. Stillingene er ledige fra 17. juli 2017 og prosjektet varer til 31. august 2018, med mulighet for forlengelse. Søknad med CV sendes til epost@ikarogaland.no innen 23. april. Se NAV.no for fullstendig stillingsannonse.