MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år. Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov i 2018. Når det gjelder arkiv, innebærer forordningen stort sett en videreføring av gjeldende rett etter dagens personopplysningslov. Behandling for arkivformål er ikke uforenlig med de opprinnelige formålene med innsamling av opplysninger. Les mer på nettsiden til Arkivverket.