MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

SAMDOK var Riksarkivarens prosjekt for samlet samfunnsdokumentasjon. Prosjektet ble avsluttet 31. desember 2017 etter fire arbeidsår. Sluttrapporten kan nå leses på prosjekt-bloggen.