MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Den 1. november 2017 arrangerte IKA kurs i bevaring av elektronisk arkiv i våre nye lokaler i Arkivenes Hus på Ullandhaug i Stavanger. Det var fullt hus med 25 kursdeltakere fra kommuner i Rogaland. Presentasjonene som ble brukt på kurset finner du her som PDF-filer:

1. Velkommen, begreper, definisjoner
2. Bevaringsutfordringen 1985-2017: Nasjonale SAMDOK-tall og situasjonen i Rogaland
3. eArkiv/IKT sidene ved arkivregelverket
a. arkivlov og arkivforskrift
b. annet regelverk
4. Regelverket revideres – Hva vet vi om det som kommer?
5. Bevaringsmetodikk – to typer: NOARK METODE og GENERELL METODE
6. Status eArkivdepot ved IKA Rogaland
7. Innsyn og innsynsløsninger
8. Spørsmål/Framtidstanker