MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Hurtigkurs i database v/Stig Johansen, Tysvær kommune

Bevaring av fagsystemer i Tysvær kommune v/Stig Johansen, Tysvær kommune

Hvordan bruke Noark 5 i en systemanskaffelse – Behovsanalyse, prosessanalyse og kravspesifikasjon v/Øivind Kruse, Riksarkivet

Arkivering i skyene – Et arkivperspektiv v/Lene S. Tamburstuen, Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS

EPJ vs. NOARK – Full fart med elektronisk arkiv i helse-, pleie-og omsorgssektoren? v/Tor Ingve Johannessen, Interkommunalt Arkiv i Rogaland IKS