IKA logo

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Advokat Kurt O. Bjørnnes holder kurs i forvaltningsrett for IKA Rogaland på Arkivenes hus tirsdag 18. oktober kl 09:30 – 15:30. Kurset tar for seg forvaltningsloven og de viktigste reglene i offentleglova. Kurset passer for deg som jobber i offentlig forvaltning, og du trenger ingen forkunnskaper for å delta på kurset.

Tema som vil bli gjennomgått er blant annet disse:

  • Innføring i begrepet «vedtak, «enkeltvedtak» og «forskrift»
  • Habilitetsreglene
  • Alminnelige regler for saksbehandling
  • Taushetsplikt
  • Åpenhet i forvaltningen
  • Hovedregler om innsyn
  • Unntaksregler
  • m.m.

 

Etter endt kurs skal deltakerne ha kjennskap til de viktigste saksbehandlingsprinsippene i forvaltningsretten. I tillegg skal de ha grundig kjennskap til innholdet i forvaltningsloven og dens betydning som saksbehandlingsverktøy. Deltakerne skal også kjenne til de viktigste reglene i offentleglova.

Påmeldingsfrist er 13. oktober.

For påmelding trykk på arrangementet i kalenderen ved siden av.