IKA logo

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Høring – ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver

Kulturdepartementet har sendt NOU 2019:9 Fra kalveskinn til datasjø – Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver på høring. Formålet med høringen er å få høringsinstansenes syn på de enkelte bestemmelser i Arkivlovutvalgets lovutkast. Høringsfirst er 2. desember 2019.

Les mer på nettsiden til Regjeringen.