MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Arkivverket har som en oppgave å gjennomføre tilsyn med kommunene. Siden juni har man vært i gang med et prosjekt for å gjøre metodikken ved tilsyn bedre. Hovedfokuset er at tilsynene skal være mer tilpasset brukernes behov. Brukerne er først og fremst arkivleder og arkivmedarbeidere, men også kommunens øverste ledelse, mellomledere, saksbehandlere og it-tjeneste. Innbyggernes behov skal også være i fokus fordi arkivene er viktige for å ivareta rettssikkerheten.

I prosjektet “Brukerorienterte tilsyn” benyttes tjenestedesign som metode, og Arkivverket er nå ferdig med å kartlegge og analysere brukernes behov og erfaringer med tilsyn. Rådmenn, it-direktører, saksbehandlere og arkivledere fra kommuner av ulike størrelser i hele Norge er blitt intervjuet. Alle har vært med på et tilsyn tidligere.  Arkivverket er nå i gang med å bearbeide alle innspillene for å bli enda bedre på tilsyn i fremtiden. Kommunenes overveldende tilbakemelding var nemlig at de ville ha flere tilsyn fra arkivmyndighetene. Forslag til endringer fra kommunene vil bli testet ut i løpet av høsten 2017.  Les mer om tilsyn på Arkivverkets hjemmeside.