IKA logo

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Arkivlovutvalgets utredning

Arkivlovutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 1. september 2017 for å revidere arkivlova av 1999. Utvalgets utredning NOU 2019: 9 “Fra kalveskinn til datasjø — Ny lov om samfunnsdokumentasjon og arkiver” er nå offentliggjort.

Les mer og last ned utredningen på Regjeringen.no.