MENY

Denne artikkelen er eldre enn 1 år.
Informasjonen som gis kan dermed være utdatert.

Arkivpakke nummer 100 er nå overtført fra IKA til det digitale depoet hos Kommunearkivinstitusjonenes Digitale Resurssenter (KDRS) i Trondheim. Hver arkivpakke består av data fra et arkivsystem som tidligere har vært i bruk i en kommune i Rogaland. Hos KDRS blir dataene sikret i samsvar med nasjonale og internasjonale standarder for ettertiden. Les mer på nettsiden til KDRS.