Skip to content
apr 3 18

Vi inviterer til kurs i Arkivplan

av bab

Torsdag 19. april inviterer vil til kurs i arkivplan. For påmelding og mer informasjon, trykk her.

jan 30 18

Rapport: “Visma Familia mot Documaster Noark5 kjerne. – Tilpassing og sektorspesifikke metadata for barnevernsektoren”

av se

I samarbeid har IKA Kongsberg og IKA Rogaland etter forespørsel fra sine respektive eierkommuner, Bamble og Sandnes, ytt arkivfaglig bistand slik at disse kommunene kan ta i bruk Documaster sin frittstående Noark5 kjerne for å fange data fra fagsystemet Visma Familia. Basert på Sigve Espeland ved IKA Rogaland sine erfaringer i forbindelse med arbeidet med SAMDOK-rapporten: «Metodikk for bevaring fra kommunale fagsystem» (SAMDOK-2017), ble det laget en arbeidsplan for å støtte arkivtjenestene og barnevernet i disse to kommunene slik at dette målet kan nås. Tidlig i prosessen ble det også tydelig for oss som satt sentralt i arbeidet at her ville vi finne ut ting som også andre kan ha behov for å vite. Vi ble derfor raskt enig om at det måtte skrives en faglig rapport som dokumenterer dette arbeidet. Den har vi nå offentliggjort, og det er den du leser om her.

Via KDRS har eArkivarer ved kommunale arkivinstitusjoner (KAI) fått et tett og godt faglig samarbeid på nasjonalt nivå. Det var derfor enkelt å innlede et samarbeid i denne saken for å få til et best mulig resultat for de to kommunene i hhv. Telemark og Rogaland. Sammen kom vi også til at det var mest naturlig å publisere rapporten på KDRS sin webside slik at tematikken den tar opp kan nå lengst mulig utover og oppover til de faglige miljøene den har aktualitet for.

Her finner du rapporten med vedlegg.

God lesning!

jan 17 18

Kurs i Forvaltningsloven og Offentleglova

av bab

Onsdag 28. februar kl. 0900-1530 arrangerer vi kurs i Forvaltningsloven og Offentleglova i Arkivenes Hus. Kurshalder er Advokat Kurt O. Bjørnnes. For meir informasjon og påmelding, trykk her.

jan 4 18

av bab

jan 3 18

Riksarkivarens forskrift er klar

av bab

Nå ligg både Forskrift om offentlege Arkiv og Riksarkivarens forskrift ute på lovdata.no.