Skip to content
sept 28 18

Kurs i bevaring av earkiv

av tij

Tirsdag 17. oktober arrangerer vi kurs i bevaring av elektronisk arkiv. Kurset passer for ledere og medarbeidere innen IT og arkiv. Trykk her for invitasjon med program. Påmelding til epost@ikarogaland.no innen 8. oktober.

sept 28 18

Evaluering av Noark

av tij

Konsulentfirmaet Menon har evaluert norsk arkivstandard (Noark). Evalueringen vurderer Noark sin påvirkning på digital arkivering og avlevering i norsk offentlig forvaltning, samt standardens påvirkning på digitalisering i forvaltningen mer generelt. Les mer på Regjeringen.no.

aug 21 18

Nytt ordningskurs

av bab


jun 11 18

Nytt nummer av Arkheion

av tij

http://www.arkheion.no/wp-content/uploads/2018/05/forside_skygge.jpgArkheion er medlemsblad for de kommunale arkivinstitusjonene i Norge og tar sikte på å være fagtidsskrift  for den kommunale arkivsektoren. Tema for siste nummer er digitalt skapt, formidlet og bevart. Siste og tidligere utgaver av bladet kan lastes ned på Arkheions hjemmeside.

mai 31 18

Presentasjoner fra IKAs kontaktkonferanse 2018

av tij

Revisjon av arkivloven med forskrifter v/Tor Ingve Johannessen, IKA

Arkiv i søkelyset – funn ved tilsyn i arkivene v/Beate Aasen Bøe, IKA

Fra “fortapelse” i muggen kjeller til evig liv i Arkivenes Hus – Erfaringer fra et ordningsprosjekt v/Lene Bøe og Eivind Raustøl, IKA

Erfaringer med avleveringer v/Øystein Jonassen, IKA

Fra produksjonsmiljø til bevaring – produksjonslinje for eArkiv v/Sigve Espeland og Harald Nordli, IKA

Bevaring av privatarkiv – Å søke arkivutviklingsmidler fra Arkivverket v/Stine Nerbø, IKA

I spennet mellom ny forskrift for pasientopplysninger til ny strategi for arbeid med privatarkiv – Arkivverkets arbeid med bevaring av arkiv v/Anne Aune, Arkivverket