Skip to content
des 13 17

Artikkel om tilsyn av kommunnene i Rogaland

av tij

Ine Fintland og Synnøve Østebø fra Statsarkivet i Stavanger har skrevet en artikkel i Nordisk Kulturpolitisk Tidskrift om tilsynsarbeid i Rogaland. Det statlige Arkivverket har ansvar for å føre tilsyn med arkivarbeidet i kommunal sektor. Artikkelen baserer seg på erfaringene med 18 tilsyn gjort i 2014-2016. Last ned og les artikkelen her.

des 13 17

Åpningstider i romjulen

av tij

IKA og lesesalen har i romjulen åpent på torsdag 28/12 fra kl. 09:00 til 15:00. Vi holder stengt onsdag 27/12 og fredag 29/12.

nov 2 17

Presentasjoner fra kurs i elektronisk arkiv

av se
Den 1. november 2017 arrangerte IKA kurs i bevaring av elektronisk arkiv i våre nye lokaler i Arkivenes Hus på Ullandhaug i Stavanger. Det var fullt hus med 25 kursdeltakere fra kommuner i Rogaland. Presentasjonene som ble brukt på kurset finner du her som PDF-filer:

1. Velkommen, begreper, definisjoner
2. Bevaringsutfordringen 1985-2017: Nasjonale SAMDOK-tall og situasjonen i Rogaland
3. eArkiv/IKT sidene ved arkivregelverket
a. arkivlov og arkivforskrift
b. annet regelverk
4. Regelverket revideres – Hva vet vi om det som kommer?
5. Bevaringsmetodikk – to typer: NOARK METODE og GENERELL METODE
6. Status eArkivdepot ved IKA Rogaland
7. Innsyn og innsynsløsninger
8. Spørsmål/Framtidstanker

okt 20 17

Lysark fra IKAs kontaktkonferanse 2017

av tij

Nye personvernregler v/Knut Brede Kaspersen, Datatilsynet

Rosanalyser i Time kommune v/Olga Mauland, Time kommune

Nye avleveringsrutiner v/Beate Aasen Bøe, IKA Rogaland

Muligheter og utfordringer – IKA i nytt bygg v/Tor Ingve Johannessen, IKA Rogaland

okt 16 17

Nytt grunnkurs i arkiv og dokumentbehandling

av bab