Skip to content
aug 21 18

Nytt ordningskurs

av bab


jun 11 18

Nytt nummer av Arkheion

av tij

http://www.arkheion.no/wp-content/uploads/2018/05/forside_skygge.jpgArkheion er medlemsblad for de kommunale arkivinstitusjonene i Norge og tar sikte på å være fagtidsskrift  for den kommunale arkivsektoren. Tema for siste nummer er digitalt skapt, formidlet og bevart. Siste og tidligere utgaver av bladet kan lastes ned på Arkheions hjemmeside.

mai 31 18

Presentasjoner fra IKAs kontaktkonferanse 2018

av tij

Revisjon av arkivloven med forskrifter v/Tor Ingve Johannessen, IKA

Arkiv i søkelyset – funn ved tilsyn i arkivene v/Beate Aasen Bøe, IKA

Fra “fortapelse” i muggen kjeller til evig liv i Arkivenes Hus – Erfaringer fra et ordningsprosjekt v/Lene Bøe og Eivind Raustøl, IKA

Erfaringer med avleveringer v/Øystein Jonassen, IKA

Fra produksjonsmiljø til bevaring – produksjonslinje for eArkiv v/Sigve Espeland og Harald Nordli, IKA

Bevaring av privatarkiv – Å søke arkivutviklingsmidler fra Arkivverket v/Stine Nerbø, IKA

I spennet mellom ny forskrift for pasientopplysninger til ny strategi for arbeid med privatarkiv – Arkivverkets arbeid med bevaring av arkiv v/Anne Aune, Arkivverket

mai 14 18

Kontaktkonferansen 2018 og Arkivleiarmøte

av bab

Påmelding til årets kontaktkonferanse og arkivleiarmøte er no ope.

For meir informasjon og påmelding, trykk her.

apr 19 18

Arkiv og GDPR

av tij

EUs forordning for personvern, The General Data Protection Regulation (GDPR), blir norsk lov i 2018. Når det gjelder arkiv, innebærer forordningen stort sett en videreføring av gjeldende rett etter dagens personopplysningslov. Behandling for arkivformål er ikke uforenlig med de opprinnelige formålene med innsamling av opplysninger. Les mer på nettsiden til Arkivverket.