Skip to content
feb 20 19

Call for papers til KAI-konferansen

av bab

feb 1 19

Kurs i personopplysningslova/GDPR

av bab

Me inviterer til kurs i personopplysningslova/GDPR torsdag 14. mars på Arkivenes Hus. Kurset sett fokus på dei mest sentrale reglene som blir brukt når ein skal behandle personopplysningar. Gjennom dette kurset skal du bli tryggare på personvernretten gjennom å beherske dei nye reglene som blei innført gjennom GDPR.

For meir informasjon og påmelding, trykk her.

jan 17 19

Kursplan for 2019 er klar!

av bab

okt 29 18

Nytt grunnkurs i arkiv og dokumentbehandling 28.-29. november

av bab

okt 18 18

Presentasjoner fra kurs i elektronisk arkiv 2018

av hn

Bevaring av eArkiv

Introduksjon til database – for arkivarer

Nasjonale SAMDOK-tall og situasjonen i Rogaland

eArkivdepot ved IKA

Kort om eArkiv/ITK-sidene ved arkivregelverket

Praktisk bevaringsmetodikk – prosesser, rutiner, metoder, verktøy

Innsyn og innsynsløsninger