Skip to content

IKAs styre

Jon Ola Syrstad (Strand kommune) – leder

Elin W. Jara (Time kommune) – nestleder

Tone M. Haugen (Randaberg kommune) – styremedlem

Jan Husebø (Vindafjord kommune) – styremedlem

Møyfrid Johannessen (Gjesdal kommune) – 1. varamedlem

Beate Aasen Bøe (IKA) – ansattes representant

Tor Ingve Johannessen (IKA) – daglig leder/styrets sekretær

Se også KS sitt styrevervregister.