Skip to content

IKAs styre

Jon Ola Syrstad (Strand kommune) – leder

Gro Anita Trøan (Eigersund kommune) – nestleder

Tone M. Haugen (Randaberg kommune) – styremedlem

Jarle Nilsen (Karmøy kommune) – styremedlem

Lisa Reime Helgeland (Hå kommune) – første varamedlem

Beate Aasen Bøe (IKA) – ansattes representant

Tor Ingve Johannessen (IKA) – daglig leder/styrets sekretær

Se også KS sitt styrevervregister.