Skip to content

Lesesal

Åpningstider for lesesalen

Lesesalen er stengt frem til september på grunn av flytting til Arkivenes Hus.

Regler for bruk av lesesalen

Lesesalsgjestene skal registrere seg i protokollen ved ekspedisjonen hver gang de kommer på lesesalen.
Bare nødvendig arbeidsmateriell kan man ta inn på lesesalen. Gjester kan benytte seg av låsbare skap i garderoben.

På lesesalen er det alltid stille.  Gjester kan benytte seg av vestibylen til pausebehov.

Utlån på lesesalen

Arkivsaker til bruk på lesesalen bestilles på blankett som man får hos lesesalsinspektøren. Inspektøren kan hjelpe deg med å finne frem i arkivet.

Bøker, mikrofilmer, kopier, avskrifter etc. som står framme på lesesalen, kan benyttes fritt.
Andre bøker skal bestilles på same måte som arkivsaker.

Utlånte arkivsaker skal leveres til lesesalsinspektørinspektøren når man er ferdig med dem.

Arkivsaker kan reserveres til senere bruk.  Saker som ikke har blitt benyttet på en uke, blir satt på plass i magasinet.

IKA har ikke bøker, mikrofilm eller arkivsaker til hjemlån. Bestemmelser om tilbakelån til forvaltningen er tatt inn i ”Normalinstruks for arkivdepot i kommuner og fylkeskommuner”.

Bruk av arkivsaker

Arkivsaker er unike dokument som må behandles med varsomhet. Derfor må man:

  • Benytte lesestativ når man arbeider med protokoller.
  • Ikke legge åpne protokoller oppå hverandre.
  • Ikke sette blyant eller pennemerker i arkivsakene eller lage bretter på dem.
  • Se til at dokumentene blir liggende i rett rekkefølge.
  • Aldri fjerne noe av innholdet.
  • Ikke ta arkivsakene ut av lesesalen.