Skip to content

Lesesal

Åpningstider

Mandag, tirsdag, torsdag og fredag kl. 09.00-15.00.

Onsdag kl. 09.00-18.00.

NB: Det vil være reduserte åpningstider i forbindelse med helligdager og ferieavvikling.

Regler for bruk av lesesalen

Lesesalsgjestene skal registrere seg i resepsjonen hver gang de kommer på lesesalen.
Bare nødvendig arbeidsmateriell kan man ta inn på lesesalen. Gjester kan benytte seg av låsbare skap i garderoben.

På lesesalen er det alltid stille.  Gjester kan benytte seg av lysgården til pausebehov.

Utlån på lesesalen

Arkivsaker til bruk på lesesalen bestilles på blankett som man får hos lesesalsinspektøren. Inspektøren kan hjelpe deg med å finne frem i arkivet.

NB: Det er ikke henting av arkivsaker mellom kl. 11.00-12.00 og etter kl. 1400.

Bøker, mikrofilmer, kopier, avskrifter etc. som står framme på lesesalen, kan benyttes fritt.

Utlånte arkivsaker skal leveres til lesesalsinspektørinspektøren når man er ferdig med dem.

Arkivsaker kan reserveres til senere bruk i en begrenset periode.

IKA har ikke bøker, mikrofilm eller arkivsaker til hjemlån.

Bruk av arkivsaker

Arkivsaker er unike dokument som må behandles med varsomhet. Derfor må man:

  • Benytte lesestativ når man arbeider med protokoller.
  • Ikke legge åpne protokoller oppå hverandre.
  • Ikke sette blyant eller pennemerker i arkivsakene eller lage bretter på dem.
  • Se til at dokumentene blir liggende i rett rekkefølge.
  • Aldri fjerne noe av innholdet.
  • Ikke ta arkivsakene ut av lesesalen.