Skip to content

Formidlingsprosjektet Amerikafeber

Denne WordPress baserte hjemmesida tok IKA i bruk i 2010. På denne tida hadde vi ved IKA et behov for å oppdatere og modernisere hjemmesida vår. Vi valgte å bygge opp en databasebasert hjemmeside som begynte å bli svært utbredt på den tiden. Hjemmesidene som IKA hadde før dette var basert på tekstdokument som var linket sammen. De var tunge å drifte, krevende å vedlikeholde, personavhengige og avhengig av proprietær teknologi.

Vi har selvsagt tatt vare på hjemmesiden som ble utviklet for prosjektet Amerikafeber, og de som ønsker å se eller bruke materialet fra denne kan bare ta kontakt med oss her på IKA så skal de få innsyn i det materialet som lå på prosjektets hjemmeside. Da vi laget den nye hjemmesida fant vi det krevende å konvertere bare det arkivfaglige stoffet. Vi valgte derfor å bevare Amerikafeber filene og ikke konvertere dem til WordPress teknologi.

Kort om Amerikafeber prosjektet:
Amerikafeber var et formidlingsprosjekt hvor IKA og Hå kommune i 2003 ble enige om å lage et prøveprosjekt for undervisning i og formidling av lokalhistorie bl.a. basert på kommunalt arkivmateriale. Prosjektet hadde som mål at ungdomsskoleelever gjennom praktisk prosjektarbeid skulle lære om lokal utvandring til Amerika.

Ei gruppe på 50 elever ved Varhaug ungdomsskule fikk gjennom to og et halvt år arbeida med utvandring fra Varhaug til Nord-Amerika de første tiåra på 1900-tallet. Det var svært mange som reiste fra Varhaug til Alberta i Canada mellom 1905 og 1925.

Det nevnte møtet i januar 2003 startet en prosess hvor Hå kommune og IKA i samarbeid utformet en søknad om prosjektmidler til ABM-U. På grunnlag av arkivfaglige og pedagogiske moment fra begge parter satt Hå kommune opp den endelige søknaden og sendte den. Det ble i utgangspunktet søkt om 190.000 kr. Prosjektet ble tildelt 150.000. På dette grunnlaget laget IKA i samarbeid med Varhaug ungdomsskule en konkret plan for hvordan utvikle en kreativ kontaktflate mellom skolen og arkivinstitusjonen. Planen endte opp i en hjemmeside som lå under IKA sitt domene og fikk navnet: ”Møtestaden for amerikafeber”.