Skip to content

Kurs og formidling

Interkommunalt Arkiv i Rogaland har også en utadrettet virksomhet. Vi arrangerer blant annet kurs i arkiv og dokumentbehandling til ansatte i våre eierkommuner, og vi formidler kunnskap om arkiv på ulike måter til potensielle brukere av materialet.